آب و هوا
اوقات شرعی

اخبار

دستفروشان سطح شهر ساماندهی می گردند

دستفروشان سطح شهر ساماندهی می گردند

نویسنده: خانم برقی /یکشنبه, 06 فروردین,1396/دسته ها: اخبار

رتبه بندی این مطلب:
5/0

به گزارش روابط عمومی  معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه

ساماندهی و جمع آوری دستفروشان سطح شهر در مرحلیه جدید آغاز گردید

 با عنایت به تبصره 1 بند 2 ماده 55  قانون شهرداری ها

 سدمعابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجازآن ها، میدان ها ، پارك ها و باغ هاي عمومی براي کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگیري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام نماید.

لذا از تاریخ درج این اطلاعیه بمدت 48 ساعت فرصت داده می شود کلیه دستفروشان نسبت به جمع آوری وسایل اقدام در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام خواهد نمود

تعداد نمایش ها (689)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

گزارش عملکرد

تست

آمار بازدید
دی ان ان